Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

3762 1a52
Reposted fromGIFer GIFer viaoutofmyhead outofmyhead
1506 ee60
Reposted fromgreensky greensky viaoutofmyhead outofmyhead

May 10 2018

Future career
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaSkydelan Skydelan

May 03 2018

Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamarciix marciix
Niech mi pani wyzna, czy nie wydaje się pani niekiedy, że pęka pani pod naciskiem niewypowiedzianych słów?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix

May 01 2018

9881 d44a 400
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny viaSkydelan Skydelan
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz
Reposted bypureevil pureevil

April 25 2018

- wyglądasz jak głupek. - dlaczego? - bo szczerzysz się jak idiota. - po prostu się uśmiecham, to nie jest głupie. - to z czego się cieszysz? - uroczo wyglądasz gdy jesteś sobą i nie wiesz, że ktoś na Ciebie patrzy.
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaSkydelan Skydelan
Jak oczy są oknami duszy, no to zróbmy przeciąg
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir vialeksandra leksandra
Reposted fromtwice twice vialeksandra leksandra
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialeksandra leksandra

April 20 2018

1544 8686 400
Reposted fromsarazation sarazation vialeksandra leksandra

April 17 2018

Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead

April 12 2018

8661 832a 400
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamyceline myceline
2725 8b7a 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl