Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie

February 14 2019

2094 5275 400
0974 1565 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaweruskowa weruskowa
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromdisorderly disorderly viaweruskowa weruskowa
6796 05fc 400
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viacandycamilla candycamilla
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianicdostracenia nicdostracenia
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz

February 13 2019

3451 b0ca 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
7587 3b6c 400
Reposted frominto-black into-black viaMonia94 Monia94
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viaMonia94 Monia94
7099 0c48 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMonia94 Monia94
7050 1650 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaPicki91 Picki91
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
 Kiedyś było między Wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromlovvie lovvie viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl