Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

3525 7475 400
so me ;-;
Reposted fromkaiee kaiee viamuladhara muladhara
3634 77a7 400
Reposted fromrol rol viamuladhara muladhara
8037 516e 400
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viagegu gegu
4784 beaf 400

For all you lovers of English out there.

1224 d712 400
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaveritas1 veritas1
5534 e833 400
Reposted fromsaltwater saltwater viamyceline myceline
2725 8b7a 400
1096 5ff0 400
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends

January 01 2018

1284 9856 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyceline myceline
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan

December 31 2017

3027 afb5 400
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viapureevil pureevil
4834 45ba 400
Reposted fromelegie elegie viatoniewszystko toniewszystko
8059 5694 400

December 28 2017

Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacukrowa cukrowa
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou vianiskowo niskowo
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K
8951 1ffd
Reposted fromzciach zciach viaPsaiko Psaiko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl