Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted frommr-absentia mr-absentia viabanshe banshe

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viabanshe banshe
5495 5dc0 400
Reposted frominfrezja infrezja viabanshe banshe
2506 0b9a
Reposted fromels els viabanshe banshe

July 15 2018

Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viahoneybunny honeybunny
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viathesmajl thesmajl

July 12 2018

4140 2e25 400
Reposted fromspokodama spokodama viaoutofmyhead outofmyhead
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaoutofmyhead outofmyhead
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoutofmyhead outofmyhead
2310 b695 400
Reposted fromlaluna laluna viaoutofmyhead outofmyhead
2144 da28 400
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead

July 03 2018

9416 22d4 400
Reposted fromdontbemad dontbemad vialaparisienne laparisienne
4175 d7fc 400
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vialaparisienne laparisienne
9407 3704 400
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSkydelan Skydelan
7556 c11d 400
Reposted fromjustyha justyha viaoutofmyhead outofmyhead
9825 7e4f 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaPicki91 Picki91
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl