Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

kurwa mać
— .
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viatrue-love true-love
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatrue-love true-love
5692 bbc1 400
jeezuuu
Reposted frompankamien pankamien viawiks wiks
Nieprzespana noc
nie-przez-Pana.
absolutnie.
0727 6b62 400
1547 2b69 400
Reposted fromolbaria olbaria viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
5485 d172 400
Małecki, Ślady
Ten, kto boi się przegrać, już przegrał. Strach tnie głębiej niż miecze.
— Gra o tron - George R.R. Martin
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty
Jeśli jesteś dla kogoś ważną osobą, to traktuje Cię jak priorytet w swoim życiu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahoneybunny honeybunny
9084 fe53 400
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamarciix marciix
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromgatheringstorm gatheringstorm viamarciix marciix
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelinela elinela
8752 a9f7 400
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis

February 02 2020

2142 9cf3 400
Reposted fromfeegloo feegloo viaelinela elinela
3953 bedc 400
Reposted frompanimruk panimruk viayouaresonaive youaresonaive
"Zawsze bowiem było to dla mnie coś całkiem niezrozumiałego, gdy się ktoś we mnie zaplątał".

— Franz Kafka
Reposted fromstercum stercum vialojournal lojournal
8561 5943 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelinela elinela
9954 b3d6 400
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl